Računalne metode u modernoj fizici

Ishodi učenja

 1. Opisati zakrivljenost prostora i putanju svjetlosti u zakrivljenom prostoru.
 2. Primijeniti metodu praćenja zrake na probleme u optici.
 3. Opisati kristalnu rešetku i međuatomske sile.
 4. Primijeniti koncept sile i energije na pronalaženje optimalne konfiguracije sustava.
 5. Objasniti pojmove interakcija kratkog i dugog dosega.
 6. Identificirati kvantitativno naglu promjenu strukture sustava.
 7. Primijeniti algoritam strojnog učenja na problem klasifikacije.

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Događaji u fizici visokih energija.
 2. Događaji u fizici visokih energija. Primjena strojnog učenja na klasifikaciju događaja.
 3. Primjena strojnog učenja na klasifikaciju događaja.
 4. Metrika u zakrivljenom prostor-vremenu.
 5. Jednadžba geodezike. Metrika u zakrivljenom prostor-vremenu.
 6. Jednadžba geodezike. Praćenje trajektorija fotona.
 7. Praćenje trajektorija fotona.
 8. Međuispit.
 9. Interakcije Van der Waalsovom silom.
 10. Interakcije Van der Waalsovom silom. Slojevi grafena.
 11. Slojevi grafena.
 12. Perkolacijski koncepti. Nagle promjene ponašanja. Povezanost dugog dosega.
 13. Perkolacijski koncepti. Nagle promjene ponašanja. Povezanost dugog dosega.
 14. Električna vodljivost u kompozitnim materijalima.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podatcima (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), V. Šips, I. Rendulić: Uvod u fiziku čvrstog stanja,
(.), General Relativity, MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/ans15436/ZipForEndUsers/8/8-962-spring-2006/8-962-spring-2006.zip,
(.), Modelling Environmental Complexity, Percolation Theory chapter, MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-086-modeling-environmental-complexity-fall-2014/lecture-notes/MIT12_086F14_percolation.pdf,
(.), Albert, J., et al. (2008). Implementation of the random forest method for the imaging atmospheric Cherenkov telescope MAGIC. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 588, 424,

Izvedba

ID 183467
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe