Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute

Opis predmeta

Ovaj predmet ima za cilj pružiti razumijevanje načina funkcioniranja ulančanih blokova i raspodijeljene glavne knjige, te pregled ideja, tehnologija i organizacija koje proizlaze iz njih, kao što su kriptovalute. Predmet obuhvaća tehnološke podloge ulančanih blokova kao raspodijeljene strukture podataka, te sustave odlučivanja, njihove funkcionalnosti i različite tipove arhitektura. Također pruža razumijevanje i kritičnu procjenu postojećih tehnoloških mogućnosti i platformi, te ispituje njihove buduće smjernice, rizike i izazove.

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u tehnologiji raspodijeljene glavne knjige
 2. Objasniti temeljnu tehnologiju transakcija, blokova, proof-of-work te izgradnju konsenzusa
 3. Opisati razlike između najistaknutijih struktura ulančanih blokova
 4. Analizirati platforme poput Ethereuma za izgradnju aplikacija temeljenih na ulančanim blokovima
 5. Opravdati korisnost i vrijednost digitalnih valuta
 6. Ocijeniti okruženja gdje se strukture temeljene na ulančanim blokovima mogu primijeniti, njihove potencijale i ograničenja
 7. Prepoznati nove izazove u monetizaciji poslovanja vezanog uz kriptovalute i tehnologiju raspodijeljene glavne knjige

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u tehnologiju raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (povijesni razvoj kriptovaluta; pregled literature i alata), osnove kriptografije (kriptografske hash funkcije). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", preface, 1.1, 1.2
 2. Osnove kriptografije (digitalni potpisi; javni ključevi kao identiteti), jednostavne kriptovalute. Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 1.3, 1.4, 1.5, 2.1
 3. Nakamotov konsenzus (raspodijeljeni konsenzus; konsenzus bez identiteta koristeći tehnologiju ulančanih blokova; proof-of-work). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
 4. Bitcoin protokoli (Bitcoin transakcije; Bitcoin skripte; Bitcoin mreža). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
 5. Pristupi rudarenju i konsenzusu (zadatak Bitcoin rudara; motivacija i strategije rudarenja). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
 6. Alternativni pristupi rudarenju (slagalice otporne na ASIC, proof‐of-useful‐work, proof-of-stake i virtualno rudarenje). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
 7. Bitcoin primjene i sigurnost (pohranjivanje Bitcoina; online novčanici i razmjena, burze kriptovaluta). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
 8. Međuispit
 9. Programiranje pametnih ugovora na Ethereumu (tradicionalni ugovori vs. pametni ugovori, programerski model pametnih ugovora, jednostavan primjer). Literatura: "Mastering Ethereum", 1, 6, 7. "Ethereum whitepaper".
 10. Pregled Ethereuma (Ethereum projekt, struktura Ethereum tehnologije ulančanih blokova, gas i transakcijski troškovi). Literatura: "Mastering Ethereum", 4, 5, 6, 7. "Ethereum yellowpaper".
 11. Anonimnost, skalabilnost i regulativa (anonimnost, off-chain channels, lightning network, regulativa). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7.
 12. Ekosustav kriptovaluta (altcoini: povijest i motivacija, detaljna analiza nekoliko altcoina, odnos Bitcoina i altcoina). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 10.1, 11.1, 11.3, 11.4.
 13. Poslovna perspektiva kriptovaluta (pametni ugovori u industriji).
 14. Pravna perspektiva kriptovaluta (oporezivanje kriptovaluta).
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

A. Narayanan,‎ J. Bonneau,‎ E. Felten,‎ A. Miller, S. Goldfeder (2016.), Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, Princeton University Press
Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood Ph.D. (2018.), Mastering Ethereum, O'Reilly Media
A. M. Antonopoulos (.), Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, A. M. Antonopoulos, O'reilly media press, 2015., O'Reilly media press

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222666
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan