Raspodijeljene glavne knjige i kriptovaluta

Opis predmeta

Ovaj predmet ima za cilj pružiti razumijevanje načina funkcioniranja ulančanih blokova i raspodijeljene glavne knjige, te pregled ideja, tehnologija i organizacija koje proizlaze iz njih, kao što su kriptovalute. Predmet obuhvaća tehnološke podloge ulančanih blokova kao raspodijeljene strukture podataka, te sustave odlučivanja, njihove funkcionalnosti i različite tipove arhitektura. Također pruža razumijevanje i kritičnu procjenu postojećih tehnoloških mogućnosti i platformi, te ispituje njihove buduće smjernice, rizike i izazove.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder (2016.), Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, Princeton University Press
Andreas M. Antonopoulos (2014.), Mastering Bitcoin, "O'Reilly Media, Inc."

Za studente

Izvedba

ID 209129
  Ljetni semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik