Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute

Opis predmeta

Ovaj predmet ima za cilj pružiti razumijevanje načina funkcioniranja ulančanih blokova i raspodijeljene glavne knjige, te pregled ideja, tehnologija i organizacija koje proizlaze iz njih, kao što su kriptovalute. Predmet obuhvaća tehnološke podloge ulančanih blokova kao raspodijeljene strukture podataka, te sustave odlučivanja, njihove funkcionalnosti i različite tipove arhitektura. Također pruža razumijevanje i kritičnu procjenu postojećih tehnoloških mogućnosti i platformi, te ispituje njihove buduće smjernice, rizike i izazove.

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u tehnologiji raspodijeljene glavne knjige
 2. Objasniti temeljnu tehnologiju transakcija, blokova, proof-of-work te izgradnju konsenzusa
 3. Opisati razlike između najistaknutijih struktura ulančanih blokova
 4. Analizirati platforme poput Ethereuma za izgradnju aplikacija temeljenih na ulančanim blokovima
 5. Opravdati korisnost i vrijednost digitalnih valuta
 6. Ocijeniti okruženja gdje se strukture temeljene na ulančanim blokovima mogu primijeniti, njihove potencijale i ograničenja
 7. Prepoznati nove izazove u monetizaciji poslovanja vezanog uz kriptovalute i tehnologiju raspodijeljene glavne knjige

Oblici nastave

Predavanja

2 sata tjedno

Provjere znanja

međuispit, završni ispit

Laboratorijske vježbe

1 sat tjedno, koncentrirano u 5 sjednica po tri sata

Konzultacije

Podrška studentima pri izradi zadataka

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %
Napomena / komentar

Prag na kontinuiranoj nastavi iznosi 50% na ukupan zbroj bodova.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u tehnologiju raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (povijesni razvoj kriptovaluta; pregled literature i alata), osnove kriptografije (kriptografske hash funkcije). Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", preface, 1.1, 1.2
 2. Osnove kriptografije (digitalni potpisi; javni ključevi kao identiteti), jednostavne kriptovalute. Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 1.3, 1.4, 1.5, 2.1
 3. Nakamotov konsenzus (raspodijeljeni konsenzus; konsenzus bez identiteta koristeći tehnologiju ulančanih blokova; proof-of-work) Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
 4. Bitcoin protokoli (Bitcoin transakcije; Bitcoin skripte; Bitcoin mreža) Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
 5. Pristupi rudarenju i konsenzusu (zadatak Bitcoin rudara; motivacija i strategije rudarenja) Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
 6. Alternativni pristupi rudarenju (slagalice otporne na ASIC, proof‐of‐useful‐work, proof-of-stake i virtualno rudarenje) Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
 7. Bitcoin primjene i sigurnost (pohranjivanje Bitcoina; online novčanici i razmjena, burze kriptovaluta) Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6., 4.7.
 8. Međuispit
 9. Programiranje pametnih ugovora na Ethereumu (tradicionalni ugovori vs. pametni ugovori, programerski model pametnih ugovora, jednostavan primjer) Literatura: "Mastering Ethereum", 1, 6, 7. "Ethereum whitepaper".
 10. Pregled Ethereuma (Ethereum projekt, struktura Ethereum tehnologije ulančanih blokova, gas i transakcijski troškovi) Literatura: "Mastering Ethereum", 4, 5, 6, 7. "Ethereum yellowpaper".
 11. Anonimnost, skalabilnost i regulativa (anonimnost, off-chain channels, lightning network, regulativa) Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7.
 12. Ekosustav kriptovaluta (altcoini: povijest i motivacija, detaljna analiza nekoliko altcoina, odnos Bitcoina i altcoina) Literatura: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies", 10.1, 11.1, 11.3, 11.4.
 13. Poslovna perspektiva kriptovaluta (pametni ugovori u osiguravateljskoj i energetskoj industriji)
 14. Pravna perspektiva kriptovaluta (oporezivanje kriptovaluta)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

A. Narayanan,‎ J. Bonneau,‎ E. Felten,‎ A. Miller, S. Goldfeder (2016.), Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, Princeton University Press
A. M. Antonopoulos (2015.), Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, O'reilly media press

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 186821
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan