Relejna zaštita

Opis predmeta

Koordinirani sustavi zaštite i vođenja postrojenja. Komunikacije unutar postrojenja. Sheme povezivanja numeričkih distantnih releja. Strujni i naponski mjerni transformatori. Numerički distantni releji i lokatori kvara. Algoritmi numeričkih zaštita. Adaptivna zaštita. Zapis i analiza kvarova. Primjena ekspertnih sustava u zaštiti elektroenergetskog sustava. Tendencije razvoja relejne zaštite.

Studijski programi

Izvedba

ID 154787
6 ECTS