Raspoznavanje uzoraka

Opis predmeta

Zadatak raspoznavanja uzoraka. Značajke, vektor značajki, klasifikator. Model sustava za raspoznavanje. Određivanje linearnih decizijskih funkcije. Gradijentni postupci učenja. Postupak perceptrona sa stalnom korekcijom. Inačice algoritma perceptrona. Ho-Kashyapova metoda učenja. Poopćeni algoritam perceptrona. Ilustracija postupaka i rješavanje numeričkih problema. Fisherova linearna diskriminantna analiza (LDA). Višestruka diskriminantna analiza. Skup uzoraka za učenje i skup uzoraka za ispitivanje - metode ispitivanja. Ilustracija postupaka i rješavanje numeričkih problema. Strojevi s potpornim vektorima (SVM). Nelinearni klasifikatori. Poopćene linearne decizijske funkcije. Dihotomija. Metode temeljene na jezgrenim funkcijama. Klasifikator temeljen na Bayesovoj decizijskoj teoriji. Karhunen – Loeve transformacija (analiza glavnih komponenti). Umjetne neuronske mreže. Troslojni i višeslojni perceptron. Postupci učenja propagacijom pogreške unatrag. Skriveni Markovljevi modeli.

Ishodi učenja

 1. objasniti i definirati pojmove iz raspoznavanja uzoraka
 2. objasniti i razlikovati postupke, metode i algoritme u području raspoznavanja uzoraka
 3. primijeniti metode iz raspoznavanja uzoraka u novim složenim aplikacijama
 4. analizirati i raščlaniti problem složenog sustava raspoznavanja uzoraka
 5. dizajnirati i razviti sustav za raspoznavanje uzorka za određenu aplikaciju
 6. ocijeniti kvalitetu rješenja sustava za raspoznavanje uzoraka

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni modeli sustava raspoznavanja uzoraka te primjeri primjene, Perceptron (paradigme učenja, hebbovsko učenje, natjecateljsko učenje, Boltzmannovo učenje)
 2. Perceptron (paradigme učenja, hebbovsko učenje, natjecateljsko učenje, Boltzmannovo učenje)
 3. Linearne i nelinearne decizijske funkcije
 4. (en) Discriminant analysis, Fisherova linearna diskriminantna analiza (FLDA)
 5. (en) Discriminant analysis
 6. (en) Support vector machine for classification
 7. (en) Support vector machine for classification
 8. Međuispit
 9. Bajesovo pravilo za klasifikaciju
 10. Analiza glavnih komponenata, Bajesovo pravilo za klasifikaciju
 11. (en) Confusion matrix-based performance measures (accuracy, precision, recall, sensitivity, F-score)
 12. biometrijska identifikacija osoba
 13. Jezični pristup raspoznavanju uzoraka. otkrivanje gramatike temeljeno na vjerojatnosti, Markovljevi i skriveni Markovljevi modeli
 14. (en) Cluster analysis, raspoznavanje u multimedijskim dokumentima, Markovljevi i skriveni Markovljevi modeli, Algoritam k-srednjih vrijednosti, Max-min grupiranje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar) Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)

Literatura

(.), S. Theodoridis, K. Koutroumbas, Pattern Recogniton,Elsevier,2009,978-0123695314,
(.), R.O. Duda, P. E. Hart, D.G. Stork, Pattern Classification,J. Wiley, New York, 2001,
(.), L. I. Kuncheva, Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms, Wiley-Blackwell, 2004, 978-0471210788,
(.), L. Gyrgyek, N. Pavešić, S. Ribarić, Uvod u raspoznavanje uzoraka, Tehnička knjiga Zagreb, 1988.,

Za studente

Izvedba

ID 222770
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
6 Auditorne vježbe