Raspoloživost mreže

Opis predmeta

Osnovne definicije. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. Vjerojatnosne, topološke i vremenske mjere. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. Modeliranje zavisnih kvarova. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1, 1:1, n:m, zaštita puta, zaštita linka i p-ciklusi. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Podaci o raspoloživosti.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Hussein T. Mouftah, Pin-Han Ho (2012.), Optical Networks, Springer Science & Business Media
Ramesh Bhandari (1999.), Survivable Networks, Springer Science & Business Media
Peter Stavroulakis (2003.), Reliability, Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154791
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik