Raspoloživost mreže

Opis predmeta

Osnovne definicije. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. Vjerojatnosne, topološke i vremenske mjere. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. Modeliranje zavisnih kvarova. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1, 1:1, n:m, zaštita puta, zaštita linka i p-ciklusi. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Podaci o raspoloživosti.

Studijski programi

Izvedba

ID 154791
6 ECTS