Raspoloživost mreže

Opis predmeta

Osnovne definicije. Raspoloživost telekomunikacijske mreže. Vjerojatnosne, topološke i vremenske mjere. Strukturni i Markovljev model raspoloživosti. Modeliranje zavisnih kvarova. Računanje raspoloživosti u složenim mrežama: analitički postupak i Monte Carlo simulacija. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Zaštitne strukture i obnavljanje: 1+1, 1:1, n:m, zaštita puta, zaštita linka i p-ciklusi. Studijski slučajevi u optičkim mrežama. Podaci o raspoloživosti.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), H. T. Mouuftah, P.- H. Ho, Optical Networks: Architecture and Survivability, Kluwer Academic Publishers, 2002.,
(.), R. Bhandari, Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing, Kluwer Academic Publishers, 1999.,
(.), P. Stavroulakis (ed.), Reliability, Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems, John Wiley & Sons, 2003.,

Izvedba

ID 154791
  Zimski semestar
6 ECTS