Regulatorni aspekti mreža i usluga

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

A. Bažant, Ž. Car, G. Gledec, D. Jevtić, G. Ježić, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, Z. Skočir (1997.), Telekomunikacije – tehnologija i tržište, Element
A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2004.), Osnovne arhitekture mreža, Element

Za studente

Izvedba

ID 155031
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik