Radarski sustavi

Opis predmeta

Vrste i primjene radarskih sustava. Analogna i digitalna obradba signala odjeka. Detekcija cilja. Praćenje cilja. Ometanje radara i suprotstavljanje ometanju. Radar u kontroli zračnog prometa.

Ishodi učenja

 1. objasniti načela rada radarskog sustava
 2. definirati radarsku refleksijsku površinu
 3. pokazati postupke određivanja koordinata cilja
 4. objasniti postupke obradbe radarskog signala
 5. objasniti primjenu radara u nadzoru zračnog prometa
 6. objasniti elektroničke protumjere i protu-protumjere

Oblici nastave

Predavanja

uživo ili on-line, predstavljanje teorijskih načela i praktičnih primjera, diskusija

Auditorne vježbe

numerički primjeri iz prakse

Terenska nastava

posjeti tvrtkama koje su operateri ili korisnici radarskih sustava

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 10 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

--

Tjedni plan nastave

 1. Monostatički impulsni radar.
 2. Bistatički i multistatički radar.
 3. Mjerenje koordinata u prostoru.
 4. Radarska refleksijska površina.
 5. Detekcija signala i cilja. Osnove teorije odlučivanja.
 6. Kompresija impulsa.
 7. Detekcija pokretnih ciljeva, MTI-radar.
 8. Međuispit
 9. Prijemnik s konstantnom vjerojatnošću lažne uzbune.
 10. Radar za praćenje ciljeva. Monoimpulsni radarski sustavi, amplitudna i fazna obradba.
 11. Nadzor zračnog prometa. Sekundarni radar.
 12. Radar sa sintetičkom antenom (SAR).
 13. Radar za promatranje preko obzora.
 14. Radarski sustavi i elektroničko ratovanje. Elektroničke protumjere. Elektroničke protu-protumjere.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Bonefačić, Davor (2016.), Radarski sustavi, FER
Zentner, Ervin (2001.), Antene i radiosustavi, Graphis
Merrill I. Skolnik (2001.), Introduction to Radar Systems, McGraw-Hill Europe
George W. Stimson, Hugh D. Griffiths, Christopher Baker, David Adamy (2013.), Stimson's Introduction to Airborne Radar, Scitech Pub Incorporated

Za studente

Izvedba

ID 222669
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
76 vrlo dobar
66 dobar
55 dovoljan