Radarski sustavi

Opis predmeta

Vrste i primjene radarskih sustava. Analogna i digitalna obrada signala odjeka. Detekcija cilja. Praćenje cilja. Ometanje radara i suprotstavljanje ometanju. Radar u kontroli zračnog prometa.

Opće kompetencije

Poznavanje osnova rada radarskih sustava i njihovih dijelova. Poznavanje vrsta radarskih sustava i njihove primjene. Osnovna znanja o obradbi radarskih signala. Poznavanje elektroničkih protumjera i protu-protumjera.

Ishodi učenja

 1. objasniti načela rada radarskog sustava
 2. definirati radarsku refleksijsku površinu
 3. pokazati postupke određivanja koordinata cilja
 4. objasniti postupke obradbe radarkog signala
 5. objasniti primjenu radara u nadzoru zračnog prometa
 6. objasniti elektroničke protumjere i protu-protumjere

Oblici nastave

Predavanja

Nastava se provodi tijekom 15 tjedana bez međuispita.

Provjere znanja

Pismena i usmena na kraju predavanja.

Konzultacije

Održavaju se po potrebi.

Stručni posjeti

Stručni posjeti na radarske postaje s uređajima za nadzor zračnog prometa, meteorološki nadzor, itd. Organiziraju se prema raspoloživosti i po odobrenju nadležnih ustanova i tvrtki.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 1 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 49 %
Završni ispit: Usmeni 49 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

Znanje se provjerava nakon održane nastave i bez međuispita.

Tjedni plan nastave

 1. povijesni razvoj radarskih sustava, područja primjene, frekvencijski opsezi
 2. monostatički impulsni radar, mjerenje udaljenosti
 3. mjerenje azimuta, elevacije i visine, radarski pokazivači
 4. radarska refleksijska površina
 5. detekcija cilja na temelju jednog odjeka, vjerojatnost detekcijei lažne uzbune
 6. detekcija cilja na temelju slijeda odjeka, analogna i digitalna integracija
 7. kompresija impulsa
 8. MTI-radar
 9. radarski sustavi za praćenje cilja
 10. sekundarni radar
 11. sustav za automatski nadzor zračnog prometa, multistatički i bistatički radar
 12. radar za promatranje preko obzora
 13. radar sa sintetičkom aperturom
 14. elektroničke protumjere
 15. elektroničke protu-protumjere

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Zentner, E. (2001.), Antene i radiosustavi, Graphis
Skolnik, M.I. (2002.), Introduction to Radar Sytems (3rd ed.), McGraw-Hill
Sullivan, R.J. (2000.), Microwave Radar, Artech House
Stimson, G.W. (2000.), Introduction to Airborne Radar (Second Ed.), SciTech Publishing Inc.
Peebles, P.Z. (1998.), Radar Principles, Wiley-Interscience
(.), Radar System Analysis and Modeling;D.K. Barton;2005;Artech House,

Za studente

Izvedba

ID 34498
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
76 vrlo dobar
64 dobar
51 dovoljan