Radiofrekvencijski sustavi

Opis predmeta

Vrste RF sustava. Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom i dodjeljivanje frekvencija. Odašiljač, antena, prijenosni put, prijamnik. Oscilator, sinteza frekvencije. Pojačalo, stabilnost, intermodulacijska izobličenja. Faktor šuma, osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Mješalo, međufrekvencija, filtri.

Opće kompetencije

Poznavanje vrsta radiofrekvencijskih sustava i područja njihove primjene. Poznavanje osobina dijelova radiofrekvencijskog sustava i njihovog utjecaja na ukupne osobine sustava. Osnove projektiranja radiofrekvencijskih sustava.

Ishodi učenja

 1. opisati vrste, namjene i frekvencijska područja RF sustava
 2. objasniti načela rada pojedninih dijelova RF sustava
 3. izračunati parametre usmjerene veze
 4. povezati parametre propagacijskog modela s parametrima RF sustava
 5. izračunati pojačanje, faktor šuma i presjecišnu točki trećega reda za RF prijemnik
 6. usporediti različite izvedbe RF prijemnika

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju tijekom 15 tjedana s jednim međuispitom i završnim ispitom.

Provjere znanja

Jedan međuispit i završni ispit.

Auditorne vježbe

Teorijsko znanje s predavanja dodatno se objašnjava kroz numeričke primjere.

Konzultacije

Održavaju se po potebi.

Stručni posjeti

Organiziraju se stručne posjete tvrtkama korisnicima i operaterima RF sustava te regulatornim tijelima prema raspoloživosti i odobrenju nadležnih.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. prijenosne linije
 2. mikrovalne mreže
 3. vrste radiofrekvencijskih sustava, podjela frekvencijskog spektra, parametri RF sustava
 4. parametri RF sustava, osnovni dijelovi RF sustava
 5. oscilatori, sintezatori frekvencije
 6. fazni šum oscilatora
 7. RF pojačala, pojačanja, stabilnost
 8. međuispit
 9. toplinski šum, faktor šuma, ekvivalentna temperatura šuma
 10. nelinearne mreže, intermodulacijska izobličenja, pojačala snage
 11. miješanje, mješala, zrcalna frekvencija
 12. antene, proračun usmjerene veze
 13. prijemnik, vrste prijemnika, osjetljivost, dinamičko područje
 14. pojačanje, faktor šuma i presjecišna točka trećega reda u prijemniku
 15. primjeri RF i mikrovalnih prijemnika

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Literatura

Pozar, D.M. (2000.), Microwave and RF Design of Wireless Systems, J. Wiley
Egan, W.F. (2003.), Practical RF System Design, J. Wiley-IEEE Press
Vizmuller, P. (1995.), RF Design Guide: Systems, Circuits, and Equations, Artech House
Leenaerts, D.M.W., van der Tang, J., Vaucher, C.S. (2001.), Circuit Design for RF Transceivers, Springer
Chang, K. , et al. (2001.), RF & Microwave Circuit Design for Wireless Applicatons, Wiley-Interscience

Auditorne vježbe

Izvedba

ID 86520
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
40 Predavanja
5 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
78 vrlo dobar
67 dobar
55 dovoljan