Računalni vid

Opis predmeta

Definicija računarskog i robotskog vida. Zadaci sustava računarskog vida. Odnos biološkog i računalnog vida. računalni vid i srodna područja. Oblikovanje slike:uzorčna i recipročna rešetka. 2D Shannonov teorem. Slikovna geometrija. Perspektivna transformacija. Model kamere. Postupci kalibracije kamere. Stero vid. Unos slike u računalo. Binarne slike. Uspoređivanje s pragom. Histogram. Diskretna binarna slika. Podudaranje s uzorkom. Topološka svojstva binarnih slika. Veličina, položaj i orijentacija objekta. Označavanje komponenti. Algoritam za praćenje konture. Fourierovi koeficijenti. Granlundovi opisnici. Momenti. Ilustracije procedura i rješavanje zadataka. Međuispit-provjera znanja. Segmentacija slike. Segmentacija slike temeljena na područjima. Metoda raspršivanja i stapanja. Otsuova metoda izbora praga. Heurističke metode. Prikaz područja. Rubna segmentacija. Gaussov operator. Sobel i kompasni rubni operatori. Cannyev operator. LoG operator. Ilustracije procedura i rješavanje zadataka. Detekcija granica. Houghova metoda i poopćena Houghova metoda. Modeli sustava za razumijevanje scena: Hijerarhijski, model oglasne ploče. Opisni formalizmi. Prikaz znanja u sustavima računalskog i robotskog vida. Ilustracije procedura i rješavanje zadataka. Završni ispit.

Ishodi učenja

 1. definirati pojmove iz računalnog vida i složenih sustava temeljenih na računalnom vidu
 2. objasniti i razlikovati postupke, metode i algoritme koji se odnose na obradu slike i računalni vid
 3. primijeniti metode iz računalnog vida novim aplikacijama robotskog vida
 4. analizirati i raščlaniti problem sustava računalnog ili robotskog vida
 5. dizajnirati i razviti sustav računalnog ili robotskog vida za određenu aplikaciju
 6. procijeniti kakvoću rješenja sustava temeljenih na računalnom vidu

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Tjedni plan nastave

 1. stvaranje slike, obrada slike, raspoznavanje u multimedijskim dokumentima
 2. stvaranje slike, Uzorkovanje, Ublažavanje preklapanje spektara
 3. stvaranje slike, (en) Calibration and rectification
 4. obrada slike
 5. obrada slike
 6. segmentacija
 7. segmentacija, stereoskopija
 8. Međuispit
 9. detekcija i uparivanje značajki, segmentacija
 10. detekcija i uparivanje značajki, poravnavanje uparivanjem značajki
 11. procjena strukture iz kretanja
 12. procjena kretanja
 13. procjena kretanja, biometrijska identifikacija osoba
 14. segmentacija
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), M. Nixon, A. Aguado;Feature Extraction&Image Processing, Elsevier, 2008, 978-0750650786 ,
(.), D. A. Forsyth, J. P. Ponce, Computer Vision: A Modern Approach, Prentice Hall, 2003. 978-0130851987,
(.), R. Jain, R. Kasturi, B. G. Schunck, Machine Vision, Pearson-Prentice Hall, 2003.978-0070320185 ,
(.), R. Szelinski, Computer Vision, Springer, 2011, 978-1-84882-934-4,

Za studente

Izvedba

ID 222674
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja