Računarska grafika

Opis predmeta

Postupci računarske geometrije. Hermitove, Bezierove, B-splajn i NURBS krivulje i površine. Posebna svojstva krivulja i površina. Empirijski, prijelazni, analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Postupak pretrage zrake. Postupak isijavanja. Modeliranje prirodnih objekata. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Vizualni artefakti. Višedimenzijski skupovi podataka.

Studijski programi

Izvedba

ID 154809
6 ECTS