Računarska grafika

Opis predmeta

Postupci računarske geometrije. Hermitove, Bezierove, B-splajn i NURBS krivulje i površine. Posebna svojstva krivulja i površina. Empirijski, prijelazni, analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Postupak pretrage zrake. Postupak isijavanja. Modeliranje prirodnih objekata. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Vizualni artefakti. Višedimenzijski skupovi podataka.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Donald D. Hearn, M. Pauline Baker, Warren Carithers (2015.), Computer Graphics with OpenGL, Pearson
Gerald Farin (2014.), Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design, Elsevier
Foley James D, Dam Andries van, Feiner Steven K, Hughes John F (1990.), Computer Graphics Principles and Practice: Second Edition, Addison-Wesley

Izvedba

ID 154809
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe