Računalna grafika

Opis predmeta

U kolegiju računalna grafika razrađuju se temeljni i napredni koncepti i tehnike predstavljanja tro-dimenzijskih objekata i ostvarivanja njihova prikaza, nužni pri izradi grafičkih programa na računalu. Razumijevanje suštinskih principa u grafici od postupka interpolacije pozicije i orijentacije, te hijerarhijskih složenih dinamičkih struktura temelj su za vladanje svijetom računalne grafike. Gradivo obuhvaća napredne postupke od preslikavanja izbočina, utjecaj paralakse, detekcije kolizije u stvarnom vremenu do fizikalno temeljenih postupaka u grafici.

Opće kompetencije

Osposobljenost za implementaciju jednostavnih i složenih grafičkih algoritama u grafičke aplikacije uz korištenje standardnih grafičkih API-funkcija.

Ishodi učenja

 1. objasniti i demonstrirati interpolaciju pozicije i orijentacija objekta
 2. demonstrirati znanja matematike, fizike i programiranja na grafičkim aplikacijama i rješavati problemske zadatke.
 3. demonstrirati metode detekciju sudara
 4. objasniti metode prikaza hrapavih površine
 5. razviti i stvarati kratke animacije
 6. kombinirati elementarne koncepte računalne animacije u složenije animacije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode 7 tjedana 3 školska sata tjedan međuispita 6 tjedana 3 školska sata Završni ispit

Provjere znanja

Međuispit i Završni ispit ili klasični ispit

Laboratorijske vježbe

http://www.zemris.fer.hr/predmeti/ra/laboratorijske_vjezbe.html

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Područja primjene računalne grafike.
 2. Definiranje objekata, putanja i orijentacije.
 3. B-splajn krivulja. NURBS krivulje.
 4. Uzorkovanje objekata i pokreta. Strukture podataka u grafici. Graf scene.
 5. Unaprijedna i inverzna kinematika.
 6. Unaprijedna i inverzna dinamika.
 7. Međuispit
 8. Detekcija kolizije.
 9. Preslikavanje izbočina. Zrcaljenje okoliša. Preslikavanje reljefnom tehnikom.
 10. Preslikavanja izbočina uz učinak paralakse.
 11. Preobražaj objekata, slobodne deformacije objekata.
 12. Osnove postupaka vizualizacija.
 13. Prezentacija studenskih projekta.
 14. Prezentacija studenskih projekta.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Donald Hearn and M. Pauline Baker (2010.), Computer Graphics with OpenGL,, Prentice Hall
Foley, van Dam, Feiner, and Hughes (1996.), Computer Graphics: Principles and Practice,, Addison-Wesley
Allan H. Watt (2000.), 3D Computer Graphics, Addison-Wesley

Laboratorijske vježbe