Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima

Opis predmeta

Struktura racionalnog agenta. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u formalnoj logici. Redukcija na logičko programiranje. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Postupci predstavljanja i rasuđivanja s nesavršenom informacijom. Probabilistička logika. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. Deskriptivna logika, ontologije i predstavljanje znanja na Web-u.

Studijski programi

Izvedba

ID 154828
6 ECTS