Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva

Opis predmeta

Poremećaji (kvarovi i smetnje) u radu sinkronih generatora. Unutrašnji kvarovi. Nesimetrična opterećenja, asinkroni rad. Tendencije razvoja relejne zaštite stroja. Lokalna sučelja čovjek - relej. Komunikacija na razini bloka i elektrane. Izvori smetnji i zaštitne mjere. Izbor mjernih transformatora. Izbor relejne zaštite generatora i bloktransformatora. Sustav za automatsko razdvajanje mreža. Podfrekvencijsko rasterećenje. Održavanje i ispitivanje zaštitnih uređaja. Posljedice kvarnog pogona.

Studijski programi

Izvedba

ID 154833
6 ECTS