Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda

Opis predmeta

Definicija, povijest i značaj programskih procesa. Odnos inovacije, projekta, poslovnog modela i strategije. Postupak oblikovanja poslovnog modela i utjecaj na poslovne i programske procese. Analiza i izvršavanje poslovnog modela za usluge. Modeliranje programskih procesa. Mjerenja i metrika programskih procesa. Faze životnog ciklusa programskog proizvoda. Tradicionalni i agilni modeli razvoja Modeliranje programskih procesa i analiza primjenom simulacije. Komponentni razvoj programskog proizvoda i životni ciklus komponente. Kvaliteta programskih procesa.

Studijski programi

Izvedba

ID 154817
6 ECTS