Opis predmeta

U okviru vještine studenti se upoznaju s AUTOSAR (AUTomotive Open Systems ARchitecture) arhitekturom, koja predstavlja standard razvoja programske potpore za ugradbene računalne sustave u automobilskoj industriji. AUTOSAR je nastao s ciljem uspostavljanja otvorene i standardizirane programske arhitekture za programiranje ECU (electronic control unit) jedinica u automobilima. Kolegij pokriva dvije AUTOSAR platforme, klasičnu (classic) i adaptivnu (adaptive), prikazujući njihove osnovne značajke i razlike te primjere kada se koja od platformi koristi u industriji. Studenti će kroz vještinu uz teorijska znanja također raditi na praktičnim zadacima korištenjem AUTOSAR programskih alata koji se koriste u industriji.


Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:

  • objasniti osnovne koncepte AUTOSAR arhitekture
  • razlikovati značajke klasične i adaptivne AUTOSAR arhitekture te prepoznati kada se koja od njih koristi u industriji u pojedinim primjenama
  • primijeniti pravila razvoja programske potpore za razvoj aplikacija u automobilskoj industriji u sustavima za sigurnosno kritične primjene
  • koristiti razvojne programske alate za razvoj programske potpore temeljene na AUTOSAR arhitekturi

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja obrađuju teorijske aspekte problematike predmeta i pripremaju studente za izvođenje laboratorijskih vježbi.

Laboratorijske vježbe

U okviru laboratorijskih vježbi studenti uče kroz jednostavne praktične zadatke služiti se AUTOSAR programskim alatima koji se koriste u industriji. Sudjelovanje na laboratorijskim vježbama je obavezno.