SADRŽAJ PREDMETA

Predmet Projektiranje ugradbenih računalnih sustava obrađuje postupke za razvoj, uhodavanje i ispitivanje sustava temeljenih na kontrolerima, te procesorima za obradu signala.

Predmet je podijeljen u dvije cjeline. Prva cjelina obuhvaća projektiranje računalnih sustava temeljenih na popularnim 32-bitnim mikrokontrolerima. Opisana je njihova funkcionalnost, značajke procesorske jezgre, izvedbe memorija i rad s njima, te upravljačko sklopovlje i njegovo konfiguriranje. Također, obrađene su karakteristične periferije i njihovo korištenje. Na primjeru sustava koji sadrži kontroler familije SAM7X proizvođača Atmel Inc. ilustrirano je projektiranje sklopovlja, te njegovo prvo puštanje u rad. Nadalje, obrađeni je razvoj programske podrške. Razmatrani su programski modeli koji koriste i koji ne koriste biblioteke funkcija, te principi razvoja programske podrške koja ovisi o sklopovlju mikrokontrolera. Također, obrađeni su alati za uhodavanje i ispitivanje sustava.

Druga cjelina obuhvaća razvoj ugradbenih računalnih sustava koji su temeljeni na procesorima za digitalnu obradu signala. Postupak projektiranja takvih sustava obrađen je kroz implementaciju rekurzivnih i nerekurzivnih digitalnih filtara u asembleru i jeziku C. Ovo je ilustrirano na primjeru sklopovlja koji sadrži procesor familije BlackFin, proizvođača Analog Devices Inc.

Gradivo je obrađeno kroz predavanja, te praktični rad na razvojnim sustavima. 


ORGANIZACIJA PREDMETA

Uvodne napomene, opis aktivnosti, te način provođenja provjera znanja dani su u pripadajućem repozitoriju datoteka.

ORGARNIZACIJA PREDMETA - REPOZITORIJ DATOTEKA