Pokretljivost u mrežama

Opis predmeta

Koncepti pokretljivosti i model pokretne mreže. Upravljanje pokretljivošću: koncepti i implementacije. Pojam lokalne pokretljivosti u Internetu, mrežni protokoli. Modeliranje pokretljivosti: koncepti i izvedbe. Ad-hoc i senzorske mreže: arhitekture, protokoli, tehnologije. Internet stvari: umreženi uređaji, softverske platforme, protokoli i standardi. Opažanje okoline u pokretnu.

Opće kompetencije

Stjecanje znanja o konceptima, komunikacijskim arhitekturama i protokolima kao osnovi naprednih usluga u pokretnoj mreži i mrežama nove generacije, te osposobljenost za njihovo oblikovanje i programsku izvedbu.

Ishodi učenja

 1. definirati temeljne koncepte pokretljivosti, razlikovanje globalne i lokalne pokretljivosti
 2. analizirati i ocijeniti modele pokretljivosti
 3. objasniti utjecaj pokretljivosti na protokole viših slojeva i aplikacije
 4. opisati i analizirati rješenja za upravljanje pokretljivošću u Internetu
 5. opisati značajke Interneta stvari, ilustrirati primjerima
 6. demonstrirati uslugu za Internet stvari
 7. opisati protokole za Internet stvari
 8. usporediti komunikacijske protokole za ad-hoc mreže

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 školska sata.

Provjere znanja

Održava se međuispit u 8. tjednu nastave i završni ispit u 15 tjednu nastave.

Laboratorijske vježbe

Studenti samostalno rješavaju 3 praktična zadatka.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u definiranom terminu u tjednima nastave.

Seminari

Studenti samostalno analiziraju stručnu literaturu.

Stjecanje vještina

Studenti samostalno rješavaju 3 zadatka kao pripremu za laboratorijske vježbe.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 5 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 55 %

Tjedni plan nastave

 1. Koncepti pokretljivosti i model pokretne mreže.
 2. Pokretljivost u Internetu. Pojam globalne i lokalne pokretljivosti. Protokoli podrške lokalne pokretljivosti.
 3. Modeliranje pokretljivosti: općeniti koncepti
 4. Modeliranje pokretljivosti u ćelijskim, bežičnim i oportunističkim mrežama te u mrežama senzora i mrežama vozila
 5. Upravljanje pokretljivošću na transportnom sloju.
 6. Privremene pokretne mreže: arhitektura i protokoli.
 7. Privremene pokretne mreže: Proaktivni i reaktivni protokoli usmjeravanja.
 8. Provjera znanja (međuispit).
 9. Internet stvari i mreže senzora.
 10. Protokoli za Internet stvari. Standaridzacija.
 11. Pokretni Internet stvari i prikupljanje senzorskih podataka u pokretu.
 12. WLAN: bežična lokalna mreža i pokretljivost.
 13. Upravljanje paketskim uslugama u mreži LTE.
 14. Programski upravljane mreže i upravljanje pokretljivošću .
 15. Provjera znanja (završni ispit).

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Obradba informacija (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Paolo Santi (2012.), Mobility Models for Next Generation Wireless Networks, John Wiley & Sons
P. Bellavista, A. Corradi (eds.) (2007.), The Handbook of Mobile Middleware, Auerbach Publications
Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti (2014.), Internet of Things: A Hands-On Approach, VPT
Christopher Cox (2012.), An Introduction to LTE, John Wiley & Sons

Izvedba

ID 127421
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan