Prenaponi u mrežama

Opis predmeta

Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja, naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova, pri nastanku i eliminiranju kvarova. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. Nastanak, širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj.

Studijski programi

Izvedba

ID 154827
6 ECTS