Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Predmet "Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe" pruža studentima mogućnost primjene stečenih teorijskih znanja i vještina u rješavanju konkretnog tehničkog problema u užoj i široj društvenoj zajednici. Društveno korisno učenje je nastavna metoda u kojoj se integrira akademsko učenje sa zadovoljavanjem potreba u zajednici, pri čemu je najčešće riječ o nedovoljno zastupljenim skupinama u društvu kao što su stariji, siromašni, osobe s invaliditetom, itd. Putem društveno korisnog učenja, ovaj kolegij nastoji zadovoljiti kritičnu obrazovnu potrebu za praktičnim inžinjerstvom. Studenti tako stječu daljnje razumijevanje obrađivane akademske tematike i razvijaju snažniji osjećaj društvene odgovornosti. Rješavanjem postavljenog tehničkog problema studenti također stječu daljnje komunikacijske vještina, vještina vođenja, timskog rada i rješavanja problema koje su nužne za uspjeh u današnjoj globalnoj ekonomiji.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Za studente

Izvedba

ID 207007
  Ljetni semestar
2 ECTS
6 Predavanja
0 Seminar
20 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja