Obavijesti

Usmeni ispit održati će se sutra, u petak (1.7.2016.) prema rasporedu koji je objavljen u repozitoriju "Međuispiti". U raspored su uvršteni samo studenti koji su ostvarili više od 50% bodova na pismenom dijelu ispita.

Autor: Matija Džanko

Druga domaća zadaća je dodana u repozitorij. Zadaća rukom napisana predaje se na sljedećem predavanju, u utorak, 31.5.2016. godine.

Autor: Matija Džanko

Na sljedećem predavanju (utorak, 24.5.2016.) rješavati će se zadaci koji sumiraju dosadašnje gradivo kolegija. Mole se svi studenti da na predavanje ponesu vlastite kalkulatore.

Autor: Matija Džanko