Primijenjene tehnike estimacije

Opis predmeta

Definicija problema estimacije. Uloga tehnika estimacije u složenim sustavima. Estimacija stanja determinističkih sustava. Estimacija stanja stohastičkih sustava: linearni i nelinearni Kalmanovi filtri, čestični filtri. Dvojna estimacija, višemodelska estimacija. Sažimanje skupa mjernih uzoraka. Primjeri primjena: estimacija teško mjerljivih veličina, fuzija višesenzorskih informacija i otkrivanje kvarova u raznim tehničkim sustavima, učenje neuronskih mreža, praćenje objekata itd.

Studijski programi

Izvedba

ID 154823
6 ECTS