Projektiranje robotiziranih sustava

Opis predmeta

Pojam te osnovne klase robotiziranih sustava. Pokazatelji kvalitete sustava. Propusnost, vrijeme boravka i WIP. Littleov zakon. Uravnoteženje proizvodne linije. Dizajn prostornog razmještaja sustava. Osnove teorije posluživanja i primjena na proizvodne sustave. Raspoređivanje zadataka u robotiziranim sustavima. Primjena Johnsonovog algoritma i Dijsktrinog algoritma na raspoređivanje zadataka. Metoda vremenskih prozora. Proizvodnja na zahtjev potrošača. Primjeri robotiziranih sustava.

Ishodi učenja

 1. Objasniti klasifikaciju robotiziranih sustava
 2. Analizirati učinkovitost robotiziranih sustava
 3. Primijeniti metode za balansiranje proizvodnih linija
 4. Primijeniti metodu modeliranja pomoću teorije posluživanja
 5. Primijeniti algoritme za raspoređivanja poslova
 6. Primijeniti metode grupiranja poslova u radne stanice

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni pojmovi
 2. Erlangov model. M/M/1 i M/M/c repovi
 3. Gl/G/1 repovi, Gl/G/c repovi
 4. Mreže sustava repova
 5. Međuispit
 6. (en) Time windows
 7. (en) Johnson's algorithm
 8. (en) Banker's algorithm
 9. (en) Dijkstra algorithm
 10. (en) Shifting bottleneck heuristic
 11. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), G. L. Curry and R. M. Feldman, “Manufacturing Systems Modeling and Analysis” , Springer, 2011.,
(.), W. J. Hopp, M. L. Spearman: “Factory Physics”, Irwin McGraw-Hill, 2000. ,
(.), K. Baker, D.Triesch: Principles of Sequencing and Scheduling 2009. Wiley.,

Za studente

Izvedba

ID 222751
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
8 Laboratorijske vježbe