Često postavljena pitanja

Studenti se mole da prije nego pošalju e-mail na progi@fer.hr, pročitaju odgovore na često postavljena pitanja.

 

Nastava

Želim promijeniti grupu predavanja.
Zamjena grupa na predmetu je dozvoljena i ona je omogućena isključivo putem pisanja molbe studentskoj službi. Molimo da sami organizirate pronalaženje drugog studenta za zamjenu.
 

Kratke provjere znanja

Ne mogu pristupiti kratkoj provjeri znanja na Moodleu.
Provjeri je moguće pristupiti samo u vremenskom razdoblju koje je naznačeno u obavijesti na stranicama predmeta. Nakon toga više nije moguće rješavati provjeru znanja. 
Riješio/la sam provjeru, ali ne vidim svoje rezultate.

Rezultati provjere su dostupni tek nakon isteka roka za pristupanje provjeri naznačenog u obavijesti na stranicama predmeta.

 

Projekt

Ne mogu se prijaviti u aplikaciju za prijavu grupa na projektu.

Još jednom provjerite podatke koje upisujete prilikom prijave. Ukoliko i dalje ne uspijevate, slijedite upute u aplikaciji za izgubljene lozinke.

Prijava u aplikaciju će biti omogućena nakon objave obavijesti, a završetkom roka za prijavu neraspoređeni studenti se automatski raspoređuju u nepopunjene grupe.

Možemo li koristiti engleski jezik u projektu?

Moguće je cijeli projekt i dokumentaciju predati i na engleskome jeziku. 
Moguće je programski kod pisati na engleskome jeziku, a dokumentaciju na hrvatskom. U tom slučaju nazivi varijabla, razreda i slično se moraju poklapati s nazivima u programskom kodu. Ne zaboravite da bez obzira na jezik pisanja dokumentacija mora biti stilski, gramatički i leksički ispravna.

Kako mora izgledati prijedlog teme za projekt?

Prijedlozi tema moraju biti strukturirani i dobro raspisani. Interakcija između korisnika sustava mora biti jasno definirana. Prije nego pošaljete prijedlog, pročitajte ostale zadatke za projekt i usporedite sa svojim prijedlogom. Opseg mora biti sličan ili teži.

Kako se zove asistent/demonstrator zadužen za našu projektnu grupu?

U tekstu projektnog zadatka se nalazi ime asistenta i demonstratora.