Projektiranje radiofrekvencijskih i mikrovalnih integriranih sklopova

Opis predmeta

Uvod. Tehnologija integriranih sklopova. Modeliranje pasivnih i aktivnih komponenti. Planarne prijenosne linije: mikrotrakaste, prorezne i koplanarne. Pasivni sklopovi: prilagodne mreže, filtri i usmjerni sprežnici. PIN-sklopke, detektori, mješala i množila frekvencije. Pojačala malog i velikog signala. Niskošumna pojačala. Pojačala snage. Balansna pojačala i paralelni rad pojačala. RF i mikrovalni oscilatori. PLL. Integrirani sklopovi za optičke i bežične komunikacijske sustave.

Opće kompetencije

Razumijevanje pasivnih struktura i aktivnih sklopova, principa rada i fizikalnih mehanihama koji se koriste u radiofrekvencijskom i mikrovalnom području. Korištenje alata za analizu i projektiranje sklopova za radiofrekvencijsko i mikrovalno područje.

Ishodi učenja

 1. Objasniti karakteristike i projektirati mikrotrakaste, prorezne i koplanarne prijenosne linije
 2. Objasniti utjecaj parazitnih komponenata kod aktivnih i pasivnih elemenata.
 3. Objasniti rad osnovnih radiofrekvencijskih i mikrovalnih sklopova.
 4. Dizajnirati prilagodne mreže.
 5. Dizajnirati niskošumna pojačala.
 6. Dizajnirati pojačala snage.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 20 % 60 % 20 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 10 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 20 % 20 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Tehnologija integriranih sklopova.
 2. Modeliranje pasivnih i aktivnih komponenti.
 3. Planarne prijenosne linije: mikrotrakaste, prorezne i koplanarne
 4. Pasivni sklopovi: prilagodne mreže, filtri i usmjerni sprežnici
 5. PIN-sklopke, detektori
 6. Pojačala. Namjestanje radne točke. Niskošumna pojačala.
 7. Pojačala snage.
 8. Balansna pojačala i paralelni rad pojačala
 9. Mješala i množila frekvencije
 10. Mješala i množila frekvencije (2. dio)
 11. RF i mikrovalni oscilatori
 12. PLL - sklopovi za faznu sinkronizaciju
 13. Sklopovi za optičke komunikacijske sustave: multiplekser, demultiplekser, sklop za oporavak signala ritma
 14. Sklopovi za bežične komunikacijske sustave
 15. Alati za projektiranje.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

David M. Pozar (2005.), Microwave Engineering, 3rd Edition, Wiley
Thomas H. Lee (2004.), The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge
G. D. Vendelin, A. M. Pavio, U. L. Rohde (1990.), Microwave Circuit Design, Wiley

Izvedba

ID 34569
  Zimski semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan