Prijenos podataka

Opis predmeta

Model digitalnog komunikacijskog sustava. Kapacitet kanala i prijenosna brzina. Kanal prijenosa kao linearni i vremenski nepromjenjivi sustav. Nyquistovi kriteriji i međusimbolna interferencija. Optimalni prijemni i predajni filtar. Vjerojatnost pogreške simbola. Prijenos signala u osnovnom pojasu i ekvilizacija kanala. Usmjerenost prijenosa. Kodiranje pseudoslučajnim slijedom. Linijsko kodiranje. Modulacijski postupci u prijenosu podataka pojasno-propusnim kanalom. Kodni kanal i ispravljanje pogrešaka, ARQ postupci. Sustavi za prijenos podataka.

Opće kompetencije

Iskustvo u modeliranju, analizi i oblikovanju telekomunikacijskih prijenosnih sustava na razini kanala i linka. Temeljna znanja o analizi prijenosa podataka u prijenosnom kanalu koji uključuje predajnik, prijenosni medij i prijemnik.

Ishodi učenja

 1. prepoznati osnovne parametre komunikacijskog sustava na razini prijenosa podataka
 2. reproducirati temeljne postulate u prijenosu podataka
 3. upotrijebiti navedene postulate za određivanje performansi prijenosa
 4. analizirati prijenos signala komunikacijskim kanalima
 5. kreirati modele predajnika i prijemnika u prijenosu podataka
 6. izračunati perofmanse prijenosa podataka na fizičkom sloju komunikacije

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 školska sata.

Provjere znanja

Nakon 7 tjedana nastave u semestru održava se međuispit, a nakon 15 tjedana nastave završni ispit. Međuispitom je obuhvaćeno gradivo ispredavano u prvih 7 tjedana, a završnim ispitom gradivo predavano od 10. do 15. tjedan nastave.

Konzultacije

Nastanik definira tjedne termine. Dogovor za konzultacije u drugim terminima moguć e-mailom.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Studenti mogu samostalno obraditi neke teme i izložiti ih ukratko na predavanju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Model digitalnog komunikacijskog sustava. Kapacitet komunikacijskog kanala i prijenosna brzina.
 2. Kanal prijenosa kao linearni vremenski nepromjenjivi sustav. Impulsni odziv i prijenosna funkcija kanala. Prostiranje signala kanalom. Širina prijenosnog pojasa kanala.
 3. Prijenos signala u osnovnom pojasu frekvencija. Prvi Nyquistov kriterij i međusimbolna interferencija. Iskoristivost prijenosnog pojasa.
 4. Drugi i treći Nyquistov kriterij. Prijenos slučajnog signala kroz pojasno-ograničeni prijenosni sustav.
 5. Usklađeni filtar. Dizajniranje optimalnog predajnog i prijemnog filtra. Oblikovanje simbola prilikom prijenosa velikim brzinama.
 6. Vjerojatnost pogreške simbola. Optimalni prag odluke u sklopu za odlučivanje. Utjecaj međusimbolne interferencije na vjerojatnost pogreške simbola.
 7. PAM sustav u osnovnom pojasu frekvencija. Ekvilizacija kanala. Otvor oka kao kvalitativna mjera za procjenu međusimbolne interferencije.
 8. Provjera znanja.
 9. Provjera znanja.
 10. Usmjerenost prijenosa. Poništavanje odjeka. Razdvajanje smjerova prijenosa po frekvenciji i po vremenu. Generator pseudoslučajnog slijeda i kodiranje signala pseudoslučajnim slijedom.
 11. Formatiranje signala u prijenosu: NRZ i RZ. Linijski kodovi: binarni, ternarni, kvaternarni i PAM kodovi. Spektralna gustoća snage linijskih kodova.
 12. Digitalni prijenos kroz pojasno-propusni kanal. Digitalni modulacijski postupci u pojasno-propusnom kanalu: ASK, FSK, PSK i QAM. Spektralne karakteristike modulacijskih postupaka.
 13. Tehnike multipleksiranja pomoću ortogonalnih nosilaca: DMT i OFDM.
 14. Modeli kodnog kanala. Zaštita podataka od pogrešaka nastalih u prijenosu. Postupci retransmisije blokova podataka.
 15. Pregled sustava za prijenos podataka.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

Haykin, S. (2009.), Communication Systems, 5th ed., Wiley
Anderson, J.B. (2005.), Digital Transmission Engineering, Wiley-IEEE Press
Couch, L.W. (2006.), Digital and Analog Communication Systems, 7th ed., Prentice Hall
Stern, H.P.E., Mahmoud, S.A. (2003.), Communication Systems, Prentice Hall
Sklar, B. (2001.), Digital Communications, 2nd ed., Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 34474
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
40 dovoljan