Primijenjena kriptografija

Opis predmeta

Predmet upoznaje studenta sa suvremenom primijenjenom kriptografijom u mjeri i na način koji odgovara specijalistima informacijske sigurnosti. Izlažu se suvremene tehnike kriptografije i kriptoanalize, mehanizmi za njihovu primjenu i posljedice u kritičnim sustavima. Primarni fokus je na aplikacijama i njihovu postojećem statusu sigurnosti. Glavne teme uz ostalo uključuju: dokazivu sigurnost, algoritme za simetrično i asimetrično kriptiranje, postupke autentifikacije, funkcije za izračunavanje sažetka poruke (hash), digitalni potpis, kriptografske protokole za razmjenu ključeva, infrastrukturu javnog ključa (PKI), kriptoanalitičke tehnike kao što su linearna i diferencijalna kriptoanaliza, vremenski napadi, zadržavanje sadržaja memorije i drugo. Na vježbama će studenti programski ostvariti neki kriptografski sustav. Na predavanjima i vježbama će se poticati rasprava o statusu postojećih kriptografskih tehnologija te o praktičnim iskustvima u odabranim kriptografskim aplikacijama. Preduvjet su znanja stečena na diplomskom studiju.

Studijski programi

Postgraduate spec. study

Izvedba

ID 154997
6 ECTS
R0 Engleski jezik
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe