Primijenjena kriptografija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Predmet upoznaje studenta sa suvremenom primijenjenom kriptografijom u mjeri i na način koji odgovara specijalistima informacijske sigurnosti. Izlažu se suvremene tehnike kriptografije i kriptoanalize, mehanizmi za njihovu primjenu i posljedice u kritičnim sustavima. Primarni fokus je na aplikacijama i njihovu postojećem statusu sigurnosti. Glavne teme uz ostalo uključuju: dokazivu sigurnost, algoritme za simetrično i asimetrično kriptiranje, postupke autentifikacije, funkcije za izračunavanje sažetka poruke (hash), digitalni potpis, kriptografske protokole za razmjenu ključeva, infrastrukturu javnog ključa (PKI), kriptoanalitičke tehnike kao što su linearna i diferencijalna kriptoanaliza, vremenski napadi, zadržavanje sadržaja memorije i drugo. Na vježbama će studenti programski ostvariti neki kriptografski sustav. Na predavanjima i vježbama će se poticati rasprava o statusu postojećih kriptografskih tehnologija te o praktičnim iskustvima u odabranim kriptografskim aplikacijama. Preduvjet su znanja stečena na diplomskom studiju.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

B. Schneier (1996.), Applied Cryptography, J. Wiley & Sons
Ross J. Anderson (2008.), Security Engineering, Wiley & Sons
Christof Paar, Jan Pelzl (2010.), Understanding Cryptography, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone (1996.), Handbook of Applied Cryptography, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154997
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik