Prenaponska zaštita

Ishodi učenja

 1. razlikovati i klasificirati prenapone
 2. povezati uzroke i posljedice pojave prenapona
 3. analizirati pojavu prenapona i nužnost korištenja uređaja prenaponske zaštite
 4. povezati pojmove koji određuju uređaje prenaponske zaštite
 5. izračunati i analizirati pojavu prenapona u jednostavnim simulacijskim krugovima
 6. primijeniti EMTP programe u simulaciji prenapona i prenaponske zaštite

Oblici nastave

Predavanja

Dva školska sata tjedno.

Auditorne vježbe

Dva školska sata u devet tjedana.

Samostalni zadaci

Riješiti problem prenaponske zaštite u EMTPu.

Laboratorij

Princip rada odvodnika prenapona. Struja kroz odvodnik prenapona pri Uc i Ur.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u prenaponsku zaštitu
 2. Prenaponi u elektroenergetskom sustavu
 3. Analitičko rješavanje prenapona u električnim mrežama
 4. Laplace-ova transformacija u prenaponskoj zaštiti
 5. Oscilatorni krug - paralelna i serijska resonancije
 6. Numeričko rješavanje prenapona u električnim mrežama
 7. Teorija putnih valova, Refleksija i lomovi putnih valova - Bewley-ev mrežni dijagram
 8. Međuispit
 9. Petersen-ovo pravilo
 10. Prolazak putnog vala kroz induktivitet, Prolazak putnog vala pored kapaciteta
 11. Analiza putnih valova koji stižu u transformatorsku stanicu
 12. Putni valovi strmog čela koji stižu u oscilatorni krug
 13. Prenaponska i prekostrujna zaštita VN i NN sustava
 14. Zaštitna oprema VN i NN sustava, princip rada i izbor
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Neville Watson, Jos Arrillaga, J. Arrillaga (2003.), Power Systems Electromagnetic Transients Simulation, IET
Peter Hasse, Institution of Electrical Engineers (2000.), Overvoltage Protection of Low-Voltage Systems, Revised Edition, IET
M. Padelin (1987.), Zaštita od groma,, Školska knjiga
Dehn + Söhne (Neumarkt i.d. OPf.) (2014.), Lightning Protection Guide,

Za studente

Izvedba

ID 222708
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
18 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan