Postupci rješavanja elektromagnetskih problema

Opis predmeta

Teorem ekvivalencije. Konstrukcija rješenja elektromagnetskih problema. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu. Greenove funkcije za različite strukture. Određivanje zračenja i raspršenja metodom momenata (MoM), metodom konačnih razlika (FD, FDTD) i metodom konačnih elemenata (FEM). Periodičke strukture i metamaterijali, približna i punovalna analiza. Propagacija vala, modeli propagacije. Pametni antenski nizovi. Algoritmi za određivanje smjera dolaska signala mobilne jedinice.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11336
  Ljetni semestar
6 ECTS