Projektiranje proizvodnih sustava

Opis predmeta

Pojam proizvodne linije i proizvodnog sustava te osnovne klase automatiziranih proizvodnih sustava. Definiranje poslova i operacija i odabir resursa. Metode grupiranja poslova u radne stanice. Fleksibilni proizvodni sustavi. Osnove teorije poslužitelja i klijenata (queueing theory). Littleov teorem. Pokazatelji kvalitete proizvodnog sustava i ljudski faktori. Uravnoteženje proizvodne linije (balancing). Propusnost (throughput) i produktivnost (production rate) sustava. Efikasnost sustava i WIP. Planiranje proizvodnje i Ganttov dijagram. Metoda labela i vremenskih prozora. Proizvodnja na zahtjev potrošača. Algoritmi upravljanja i optimiranja - Johnsonov algoritam, Dijkstra algoritam, Floyd-Warshal algoritam, Banker algoritam. Sustavi s autonomnim transportnim vozilima (AGV). Primjeri proizvodnih linija.

Opće kompetencije

Studenti će se osposobiti za samostalnu analizu i samostalno projektiranje proizvodnih linija i proizvodnih sustava.

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam proizvodnog sustava
 2. objasniti metode grupiranja poslova u radne stanice
 3. primijeniti Littlov theorem
 4. analizirati propusnost i produktivnost proizvodnih sustava
 5. razviti Ganttov dijagram
 6. razviti plan proizvodnje korištenjem algoritama optimiranja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja ce se odrzavati prema tjednom planu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Pojam proizvodne linije i proizvodnog sustava. Vrste automatiziranih proizvodnih sustava. Definiranje poslova i operacija i odabir resursa.
 2. Metode grupiranja poslova u radne stanice (Steward matrix). Fleksibilni proizvodni sustavi.
 3. Littleov teorem. Primjena Littleovog teorema. Pokazatelji kvalitete.
 4. Osnove teorije poslužitelja i klijenata (queueing theory). Propusnost (throughput) i produktivnost (production rate) sustava.
 5. Efikasnost sustava i WIP. Uravnoteženje proizvodnih linija.
 6. Planiranje proizvodnje i Ganttov dijagram.
 7. Metoda labela i vremenskih prozora.
 8. međuispit
 9. Proizvodnja na zahtjev. Kanban sustavi. Planiranje potreba za resursima.
 10. Algoritmi upravljanja i optimiranja (Johnsonov algoritam, Bellmanov algoritam)
 11. Algoritmi upravljanja i optimiranja (Dijkstra algoritam, Floyd-Warshal algoritam, Banker algoritam)
 12. Sustavi s autonomnim transportnim vozilima (AGV).
 13. Primjeri proizvodnih linija.
 14. Primjeri proizvodnih linija.
 15. zavrsni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

S. Bogdan, F.L. Lewis, Z. Kovačić, J. Mireles; (2005.), Manufacturing Systems Control Design;, Springer-Verlag
H. Noori, R. Radford; (1995.), Production and Operations Management;, McGraw-Hill
MengChu Zhou, Kurapati Venkatesh (.), Modeling, simulation and control of flexible manufacturing systems, World Scientific

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86511
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
4 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan