Projektiranje podržano računalom

Opis predmeta

Opći koncept projektiranja: proces projektiranja, elementi teorije projektiranja, projektiranje podržano računalom. Koncepcija baze podataka u projektiranju, ekonomski aspekti primjene. Metode analize, numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Metoda konačnih elemenata. Metoda momenata. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja: dinamička, kvazistatička i statička električna i magnetska polja u električnim strojevima, aparatima i uređajima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Zijad Haznadar, Željko Štih (1997.), Elektromagnetizam I i II, Školska knjiga, Zagreb
Barry Hawkes (1988.), The CADCAM Process, Pitman Publishing, London
Zijad Haznadar, Željko Štih (2000.), Electromagnetic fields, waves, and numerical methods, IOS Press

Izvedba

ID 154813
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje