Ergonomija u računarstvu

Ishodi učenja

 1. prepoznati važnost normi i zakonskih rješenja u području ergonomije
 2. objasniti temeljna načela izgradnje korisničkih sučelja
 3. razlikovati ergonomske čimbenike pri radu na radnom mjestu s računalima
 4. prilagoditi korisnička sučelja s ciljem povećanja uporabivosti programskog rješenja
 5. analizirati moguće zdravstvene rizike na radnom mjestu s računalima
 6. prepoznati značaj i potrebu univerzalnog dizajna i različitosti korisnika ICT sustava
 7. analizirati potrebe korisnika s invaliditetom i prepoznati adekvatnu asistivnu tehnologiju za interakciju s računalom
 8. analizirati pristupačnost sjedišta weba
 9. dizajnirati pristupačna korisnička sučelja

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu ogranizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Seminari i radionice

Studentski seminari na odabrane teme.

Mješovito e-učenje

Vođeno istraživanje / projektni zadatak – samostalno, rezultat se prati i predaje u sklopu aktivnosti na e-kolegiju

Samostalni zadaci

Zadaci se studentima dijele na predavanjima i za promišljanje na temu predavanja.

Multimedija i mreža

Analiza višemedijskih sadržaja vezanih uz predavanja.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 15 % 50 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 30 % 10 % 30 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Ergonomija.
 2. Korisnički orijentirani dizajn.
 3. Korisnički orijentirani dizajn. Korisnička evaluacija.
 4. Korisnička evaluacija. Identifikacija i prioritizacija korisničkih prilagodbi.
 5. Dizajn korisničkog sučelja i grafičkog-korisničkog sučelja.
 6. Dizajn korisničkog sučelja i grafičkog-korisničkog sučelja.
 7. Nove tehnologije.
 8. Međuispit.
 9. Korisnička evaluacija.
 10. Dizajn pristupačnih korisničkih sučelja.
 11. Dizajn pristupačnih korisničkih sučelja.
 12. Dinamička prilagodba sadržaja usluge.
 13. Integracija prirodnih i pristupačnih korisničkih sučelja.
 14. Aplikacije za potpomognutu komunikaciju.
 15. Završni ispit. Aplikacije za potpomognutu komunikaciju.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Mikšić, Dragutin (1997.), Uvod u ergonomiju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Kroemer, Karl H. E; Grandjean, Etienne (2000.), Prilagođavanje rada čovjeku: ergonomski priručnik., Naklada Slap
Shneiderman, Ben; Plaisant, Catherine; Cohen, Maxine; Jacobs, Steven (2009.), Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Addison-Wesley
ICT-AAC (2014.), Katalog znanja o potpomognutoj komunikaciji, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektortehnike i računarstva

Izvedba

ID 183469
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan