Oblici nastave

Nastava se odvija putem:

  • Predavanja
  • Provjera znanja
  • Laboratorijskih vježbi
  • Konzultacija

Tjedni plan nastave

Predavanja se održavaju srijedom 16-18h u D-152. Predviđa se izvođenje nastave sljedećim redosljedom:

1.

Uvod u ugradbene računalne sustave. Primjeri ugradbenih računalnih sustava. Arhitektura i projektiranje ugradbenih računalnih sustava.

2.

Razvoj složenih ugradbenih računalnih sustava. Sklopovska arhitektura. Programska arhitektura. Razvoj programske potpore za ugradbena računala: razvojno i ciljno računalo, razvojni alati.

3.

ARM Cortex-M sklopovska arhitektura. Procesor, memorijska mapa, sabirnice.

4.

ARM Cortex-M sklopovska arhitektura. Prekidni sustav. 

5.

Operacijski sustavi za rad u stvarnom vremenu: višezadaćnost, raspoređivanje zadataka.

6.

Operacijski sustavi za rad u stvarnom vremenu: sinkronizacijski mehanizmi, komunikacija između zadataka, upravljanje memorijom. 

7.

Primjeri operacijskih sustava za rad u stvarnom vremenu.

8.

Međuispit

9.

Operacijski sustav FreeRTOS: upravljanje zadacima.

10.

Operacijski sustav FreeRTOS: sinkronizacijski mehanizmi.

11.

Operacijski sustav FreeRTOS: upravljanje redovima, prekidima, resursima i memorijom.

12.

Operacijski sustav FreeRTOS: kooperativna višezadaćnost, primjeri.

13.

Uvod u operacijski sustav Linux za ugradbene računalne sustave. Prilagodba ciljnom sklopovlju i distribucije.

14.

Operacijski sustav Linux: jezgra, bootloader, upravljački programi, datotečni sustav, umrežavanje, CLI.

15.

Završni ispit