Nastavnici

 

Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Cifrek, soba D-130
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Džapo, soba soba D-110

Izvođači:

 

Dr. sc. Ivan Pavić, soba D-135

Zrinka Topić, mag. ing., soba D-146

Karla Salamun, mag. ing., soba D-146

 

 


Opis predmeta

Predmetom se daju praktična znanja o načelima projektiranja složenih industrijskih ugradbenih računalnih sustava za rad u stvarnom vremenu. Razvoj složenih ugradbenih računalnih sustava: sklopovske i programske arhitekture. Pregled stanja tehnologije. Operacijski sustavi za rad u stvarnom vremenu: višezadaćnost, raspoređivanje zadataka, sinkronizacijski mehanizmi, upravljanje memorijom. Alati za razvoj programske potpore za ugradbene računalne sustave. Izrada složenih aplikacija bez operacijskog sustava u ugradbenim računalnim sustavima s minimalnim sklopovskim resursima: primjer integracije datotečnog sustava i mrežne podrške. FreeRTOS operacijski sustav: arhitektura, upravljanje zadacima, prekidima, resursima i memorijom. Embedded Linux: sklopovski zahtjevi, arhitektura OS-a, jezgra, upravljački programi. Izgradnja jezgre i prilagodba OS-a ciljnom sklopovlju. Izrada upravljačkih programa i korisničkih aplikacija. uCLinux: specifičnosti OS-a, sklopovski zahtjevi, postupak prilagodbe ciljnom sklopovlju. eCos: arhitektura, sklopovski zahtjevi, postupak prilagodbe, izrada upravljačkih programa i korisničkih aplikacija. Praktični primjeri.


Svrha predmeta

Poznavanje specifičnosti sklopovske i programske arhitekture složenih industrijskih ugradbenih računalnih sustava za rad u stvarnom vremenu. Poznavanje strukture operacijskih sustava za rad u stvarnom vremenu, postupaka prilagodbe OS-a ciljnom sklopovlju, izrade upravljačkih programa i razvoja korisničkih aplikacija. Osnove prilagodbe i korištenja nekih često korištenih operacijskih sustava za ugradbena računala (FreeRTOS, Embedded Linux, uCLinux i eCos).

 

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:

 1. Prepoznati specifičnosti sklopovske i programske arhitekture složenih industrijskih ugradbenih računalnih sustava za rad u stvarnom vremenu.
 2. Koristiti alate za razvoj programske potpore za složene ugradbene računalne sustave.
 3. Prilagoditi odabrani operacijski sustav ciljnom sklopovlju (F reeRTOS, Embedded Linux, uCLinux i eCos).
 4. Razviti upravljačke programe za operacijske sustave za rad u stvarnom vremenu.
 5. Razviti korisničke aplikacije za operacijske sustave za rad u stvarnom vremenu.
 6. Procijeniti i odabrati optimalne sklopovske resurse za odabrani operacijski sustav za rad u stvarnom vremenu.

Ciljna skupina studenata

Kolegije je prvenstveno namijenjen studentima sljedećih profila:

 • Automatika (predmeti specijalizacije profila, 3. semestar, 2. godina)
 • Elektroničko i računalno inženjerstvo (predmeti specijalizacije profila, 3. semestar, 2. godina)

Literatura

 1. Operating System Concepts, 7th Edition edition; A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne; John Wiley & Sons; 2005; ISBN: 978-0471694663
 2. Using the FreeRTOS Real Time Kernel - Standard Edition; R. Barry; FreeRTOS.org; 2009; ISBN: 978-1446169148
 3. Linux for Embedded and Real-time Applications; D. Abbott; Newnes; 2006; ISBN: 978-0750679329
 4. Pro Linux Embedded Systems; G. Sally; APRESS ACADEMIC; 2010; ISBN: 978-1430272274
 5. Embedded Software Development with eCos; A. J. Massa; Prentice Hall; 2002; ISBN: 978-0130354730