Način ocjenjivanja

Na predmetu se tijekom kontinuirane nastave ocjenjuju laboratorijske vježbe, međuispit i završni pismeni ispit. Na ispitnom roku se ocjenjuje pismeni i usmeni dio, a bodovi iz laboratorijskih vježbi i prenose se iz kontinuirane nastave.

 

 

Raspodjela bodova za kontinuiranu nastavu:

Vrsta provjere

Prag na provjeri

Maksimalno bodova

Laboratorijske vježbe

50%

20

Međuispit - pismeni

50%

40

Završni ispit - pismeni

50%

40

Za izlazak na završni ispit treba ostvariti barem 50% na laboratorijskim vježbama (napomena: obavezno odraditi sve laboratorijske vježbe i ostvariti minimalno 50% na svakoj laboratorijskoj vježbi) i 50% na međuispitu. Za polaganje ispita putem kontinuirane provjere znanja potrebno je zadovoljiti navedene pragove, uz minimalni ukupni broj bodova 50.

 

Raspodjela bodova za ispitni rok:

Vrsta provjere

Prag na provjeri

Maksimalno bodova

Laboratorijske vježbe

(bodovi iz kontinuirane nastave)

50%

20

Pismeni ispit

50%

40

Usmeni ispit

 

40

Na ispitnom roku ocjenjuje se pismeni i usmeni dio, a bodovi iz laboratorijskih vježbi prenose se iz kontinuirane nastave. Obavezno je odraditi sve laboratorijske vježbe i ostvariti minimalno 50% na svakoj laboratorijskoj vježbi.

Za polaganje ispita na ispitnom roku potrebno je zadovoljiti navedene pragove, uz minimalni ukupni broj bodova 50 i pozitivno ocijenjen usmeni ispit.

 

Raspodjela ocjena:

Ocjena

Prag za ocjenu

Izvrstan (5)

90

Vrlo dobar (4)

75

Dobar (3)

60

Dovoljan (2)

50