Planiranje proizvodnih postrojenja električne energije u uvjetima nesigurnosti

Opis predmeta

Metode i alati planiranja u energetici. Metode dugoročnog planiranja proizvodnih kapaciteta u uvjetima regulacije i konkurencije. Strategije za buduću dobavu energije i važnost energetske sigurnosti. Modeli za analizu dugoročnih investicija na energetskom tržištu, nesigurnosti i rizici sudionika na tržištu, promjene potražnje i nesigurnosti ulaznih troškova (gorivo). Optimalno investiranje u uvjetima centraliziranog i decentraliziranog odlučivanja. Optimalno investiranje u proizvodne kapacitete u uvjetima nesigurnosti. Regulativa za emisije CO2 i modeliranje trgovanja emisijama na tržištu električne energije. Sklonosti investitora s obzirom na rizik. Nivelirani trošak električne energije.

Studijski programi

Izvedba

ID 154835
6 ECTS