Pokretni programski agenti

Opis predmeta

Osnovni pojmovi i obilježja (pokretnih) programskih agenata i agentskih sustava. Programski model (pokretnog) agenta. Sustav (pokretnih) agenata: upravljanje, pokretljivost, komunikacija i suradnja. Agentski jezici, protokoli i standardi. Semantički agenti. Agentske platforme, sigurnosni mehanizmi, međudjelovanje različitih sustava. Višeagentski sustavi. Višeagentski sustavi za simulacije i elektronička tržišta. Višeagentski sustavi u M2M (Machine-to-Machine) okružju. Primjena teorije igara u višeagentskim sustavima.

Opće kompetencije

Studenti će steći temeljna znanja o pokretnim programskim agentima i agentskim sustavima, agentskim platformama, postupcima oblikovanja, programskim alatima te programskoj izvedbi agenata u različitim primjenama. Svladat će osnovna načela programiranja i koncepte pokretljivosti, komunikacije, kolaboracije te upravljanja agentima. Biti će sposobni izvesti i primijeniti pokretne agente i agentske sustave te razviti agentske aplikacije u programskom jeziku Java.

Ishodi učenja

 1. primijeniti znanje o programskim agentima i agentskim sustavima
 2. koristiti agentsku platformu za programiranje agenata
 3. upotrijebiti programske agente za različite vrste problema
 4. analizirati višeagentski sustav
 5. dizajnirati višeagentski sustav
 6. razviti agentski sustav
 7. identificirati koncepte pokretljivosti, komunikacije, kolaboracije te upravljanja agentima
 8. kreirati agentski sustav u programskom jeziku Java

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, s materijalima i prezentacijom postavljenom unaprijed na web.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Laboratorijske vježbe

Kreiranje inteligentnih programskih agenata te višeagentskih sustava.

Konzultacije

Redovite tjedne konzultacije nastavnika.

Stjecanje vještina

Programiranje programskih agenata. Izgradnja programskog okružja za oblikovanje i analizu agentskih sustava.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 70 % 0 % 70 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 10 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 5 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 5 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Programski agenti i agentski sustavi. Struktura i obilježja (pokretnog) programskog agenta. Komunikacija agenata.
 2. Modeli i protokoli za suradnju i pregovaranje agenata. Organizacija i koordinacija u mreži pokretnih agenata. Agentski timovi, raspodjela poslova po agentima. Inteligentni agenti i primjene.
 3. Izvedba pokretnih agenata u programskom jeziku Java. Programiranje osnovnih funkcija. Programiranje agenata na agentskoj platformi. Studijski slučaj: agentska platforma JADE.
 4. Elektronička tržišta i programski agenti.
 5. Višeagentski sustavi za simulacije i elektronička tržišta. Studijski slučaj: simulator tržišta električne energije Power TAC.
 6. Pokretni agenti u elektroničkom poslovanju. Studijski slučajevi: agenti za upravljanje opskrbnim lancima, poslovni agenti, agenti za upravljanje znanjem.
 7. Programiranje agenata na malim uređajima.
 8. Međuispit.
 9. Višeagentski sustavi u M2M (Machine-to-Machine) okružju.
 10. Međudjelovanje i sigurnost agentskih sustava. Sigurnosni zahtjevi i mehanizmi, standardi, izvedbena rješenja za pokretne programske agente.
 11. Odabrani primjeri primjene teorije igara u višeagentskim sustavima.
 12. Semantički web i ontologije. Semantički agenti, elektronički ugovori i poslovanje u pokretnoj mreži.
 13. Odabrani primjeri primjene višeagentskih sustava (1. dio.).
 14. Odabrani primjeri primjene višeagentskih sustava (2. dio.).
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

W. R. Cockayne, M. Zyda (1997.), Mobile Agents, Prentice Hall
M. Wooldridge (2002.), An introduction to MultiAgent Systems, Wiley
Fasli, Maria (2007.), Agent Technology For E-Commerce, Wiley
Jain, C. L.,N. T. Nguyen (2009.), Knowledge Processing and Decision Making in Agent-Based Systems, Springer-Verlag
Alkhatib, Ghazi; Rine, David (2009.), Agent Technologies and Web Engineering: Applications and Systems, Hershey: Information Science Reference
Ossowski, Sascha (2013.), Agreement Technologies, Springer

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127422
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan