Postupci vizualizacije

Opis predmeta

Uvod. Vizualizacijski protočni sustav. Ulazni skup podataka. Postupci vizualizacije podataka, podjela i svojstva. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina, stvaranje poligonalnog modela, izravno ostvarivanje prikaza, prikaz nizanjem presjeka, prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. Vizualni artefakti, problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. Multimodalni podaci. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. Vizualizacija informacija. Analitičko rezoniranje pomoću vizualnih sučelja. Rješavanje problema u sklopu Big Data . Vizualna analitika u postupcima vizualizacija. Metode ekstrakcije značajkih i znanja u višedimenzionalnim podacima. Računalne arhitekture u vizualnoj analitici.

Studijski programi

Izvedba

ID 154830
6 ECTS