Postupci raspoređivanja

Opis predmeta

Vremenska složenost postupaka. NP-kompletnost i NP-teško problematika. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova, najvećeg kašnjenja, broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. Klasični problemi raspoređivanja: paralelni jednoliki strojevi, nesrodni strojevi, problem obrade tijeka, proizvoljna obrada, otvorena obrada i sl. Uporaba stohastičkih optimizacijskih algoritama u raspoređivanju.

Studijski programi

Izvedba

ID 154832
6 ECTS