Poslovna inteligencija

Opis predmeta

Dimenzijski model, arhitektura skladišta podataka, alati za izradu izvještaja i vizalizacija iz skladišta podataka, stvarnovremenska skladišta podataka, OLAP, ETL.

Ishodi učenja

 1. definirati osnove koncepte poslovne inteligencije i skladišta podataka
 2. primijeniti principe oblikovanja skladišta podataka
 3. koristiti osnovne ETL postupke
 4. upotrijebiti osnove OLAP tehnologije
 5. koristiti osnovne BI alate
 6. proizvesti prototip BI alata

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema uz praktične primjere.

Mješovito e-učenje

Studentima je na raspolaganju jedan online tutorial namijenjen podsjećanju i učenju SQL programskog jezika.

Samostalni zadaci

Studenti individualno rade svoj projekt kroz šest domaćih zadaća

Laboratorij

Studenti s predmetnim nastavnicima diskutiraju svoja rješenja projektnih zadataka.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 30 % 50 % 30 % 50 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 25 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, definicije pojmova, motivacija
 2. Dimenzijski model
 3. Dimenzijski model, arhitektura skladišta podataka, projekt
 4. Dimenzijski model, oblikovanje skladišta podataka, projekt
 5. Dimenzijski model, Oblikovanje skladišta podataka, projekt
 6. Dimenzijski model, Oblikovanje skladišta podataka, projekt
 7. Dimenzijski model, Oblikovanje skladišta podataka
 8. Međuispit
 9. Vizualizacija podataka, projekt
 10. OLAP, projekt
 11. ETL (prikupljanje, preoblikovanje i punjenje)
 12. ETL (prikupljanje, preoblikovanje i punjenje), project
 13. ETL (prikupljanje, preoblikovanje i punjenje),
 14. Stvarnovremenska skladišta podataka
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)

Literatura

(.), Ralph Kimball, Margy Ross: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling,
(.), Christopher Adamson: Star Schema The Complete Reference,

Za studente

Izvedba

ID 222698
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan