Primjena obradbe signala

Opis predmeta

Primjene pri mjerenju vibracija, spektralnoj analizi, u obradi govora, sintezi signala u muzici, perceptualnom kodiranju audio signala, potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju, sonaru i radaru. Višetaktna obrada i njene primjene. Polifazna dekompozicija, slogovi, strukture. Perfektno obnavljanje signala. Potpojasno kodiranje signala. Pretvornici takta. Pretipkani AD i DA pretvornici. Enkripcija govora i podataka.

Studijski programi

Izvedba

ID 154820
6 ECTS