Primjena numeričkih postupaka

Opis predmeta

Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. Pogreške odsjecanja, zaokruživanja, mjerenja, prenošenja. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. Programska potpora: Mathematica, MathCad. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi, izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. Primjeri primjene u praksi.

Studijski programi

Izvedba

ID 154822
6 ECTS