Projektiranje mikroelektroničkih sklopova

Opis predmeta

Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. Električko projektiranje sklopova digitalnog, analognog i miješanog signala. Projektiranje topologije, provjera toploških pravila, ekstrakcija parametra i električka verifikacija. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), R. J. Baker: CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 2nd ed., IEEE Press Wiley-Interscience, Piscataway, 2005.,
(.), P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4th ed., John Wiley & Sons, New York, 2001.,
(.), J. M. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić: Digital Integrated Circuits - A Design Perspective, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2003.,

Izvedba

ID 154814
  Ljetni semestar
6 ECTS