Projektiranje mikroelektroničkih sklopova

Opis predmeta

Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. Električko projektiranje sklopova digitalnog, analognog i miješanog signala. Projektiranje topologije, provjera toploških pravila, ekstrakcija parametra i električka verifikacija. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu.

Studijski programi

Izvedba

ID 154814
6 ECTS