Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Studenti će steći znanje o pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti sustava i mreže, utjecaju testiranja na pouzdanost programske podrške te o analizi performansi distribuiranih sustava. Glavne teme su: Definicije pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti sustava. Redundantne strukture i određivanje pouzdanosti složenih struktura. Pouzdanost komunikacijske mreže. Topološki parametri pouzdanosti mreže. Sustavi s tolerancijom neispravnosti. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Zaštita i obnavljanje u mreži. Pouzdanost i metode testiranja programske podrške. Vrednovanje nefunkcijskih obilježja raspodijeljenih sustava. Modeli za vrednovanje performansi raspodijeljenih sustava mrežom repova.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati pojmove pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti
 2. prepoznati redundantne strukture
 3. izračunati raspoloživost složenih struktura
 4. primijeniti testiranje za povećanje pouzdanosti softvera
 5. ocijeniti performanse raspodijeljenih sustava

Oblici nastave

Predavanja

Tijekom predavanja studenti će dobiti samostalne zadatke za bolje razumijevanje prezentiranih pojmova. Priprema za laboratorij koja uključuje i samostalno istraživanje.

Samostalni zadaci

Priprema za laboratorijske vježbe

Laboratorij

Tijekom vježbi studenti praktično implementiraju znanja stečena na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 30 %
Sudjelovanje u nastavi 30 % 10 % 30 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Matematička podloga pouzdanosti, raspoloživost i sigurnosti I
 2. Matematička podloga pouzdanosti, dostupnosti i sigurnosti II
 3. Redundantne strukture I
 4. Redundantne strukture II
 5. Samodijagnostički sustavi I
 6. Samodijagnostički sustavi II
 7. Modeli i metode evaluacije raspoloživosti komunikacijskih sustava i mreža I
 8. Međuispit
 9. Modeli i metode evaluacije raspoloživosti komunikacijskih sustava i mreža II
 10. Koncepti inženjerstva pouzdanosti softvera
 11. Ispitivanje programskih rješenja u kontekstu povećanja pouzdanosti i sigurnosti
 12. Nefunkcijski zahtjevi i njihova veza s kvalitetom softvera
 13. Procjena učinka raspodijeljenih sustava I
 14. Procjena učinka raspodijeljenih sustava II
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), IEEE, 2019,
(.), G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg (2012.), Distributed Systems: Concepts and Design (5rd edition), Addison-Wesley,
(.), Prowell, S.J. at al. Cleanroom software engineering : technology and process, Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1999,
(.), Rao, S. Reliability-based design. McGraw-Hill Publishing Company, 1992,
(.), Galin, D. Software Quality Assurance, Harlow, England ; New York : Pearson Education Limited, 2004,
(.), Mikac, Branko. pouzdanost telekomunikacijske mreže (skripta). Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019. skripta,
(.), Branko Mikac, Testiranje i dijagnostika kvarova (skripta). Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2019.,

Za studente

Izvedba

ID 222701
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan