Petrijeve mreže i distribuirani sustavi

Opis predmeta

Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane, hijerarhijske, vremenske, stohastičke, obojane). Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava, formalni postupak dekompozicije. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga, te informacijskog prometa. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. Studijski primjeri: komunikacija i mreže, agentski sustavi.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

James Lyle Peterson (1982.), Petri net theory and the modeling of systems, Prentice Hall
Wolfgang Reisig (2013.), Elements of Distributed Algorithms: Modeling and Analysis with Petri Nets, Springer Science & Business Media
Kurt Jensen (Ed.) (2008.), Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency I, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 154837
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik