Petrijeve mreže i distribuirani sustavi

Opis predmeta

Modeliranje i simulacija složenih i distribuiranih dinamičkih sustava Petrijevom mrežom. Proširene Petrijeve mreže (parametrizirane, hijerarhijske, vremenske, stohastičke, obojane). Modularni pristup modeliranju proizvodnih sustava i detekcija svojstava, formalni postupak dekompozicije. Modeliranje višedjelnih poziva i usluga, te informacijskog prometa. Modeliranje inteligentnih agentskih i višeagentskih sustava. Studijski primjeri: komunikacija i mreže, agentski sustavi.

Studijski programi

Izvedba

ID 154837
6 ECTS