Projektiranje i konstruiranje transformatora

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

P. S. Georgilakis (2009.), Spotlight on Modern Transformer Design, Springer
R.M. Del Vecchio, B. Poulin, P.T. Feghali, D.M. Shah, R. Ahuja (2002.), Transformer Design Principles, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154988
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik