Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama

Šifra: 46420
ECTS: 2
Nositelji: prof. dr. sc. Vedran Bilas
izv. prof. dr. sc. Vlatka Bilas
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:
Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet pokriva osnove poduzetništva i poslovanja na globalnom tržištu/izvoza za inženjere. Predmetom se potiče inovativno i kreativno razmišljanje studenata, te usmjerava na pokretanje vlastitih poslovnih projekata uz razumijevanje poduzetništva. Daje se pregled poduzetničkog procesa, prepoznavanja i analize poslovne prilike, te osnove poslovnog planiranja, pokretanja poslovne aktivnosti posebice vrste i izvori kapitala. Prezentiraju se posebnosti poslovanja u visokim tehnologijama. Poseban naglasak je na razumijevanju međunarodnih tržišta i izvoza visokotehnološkog proizvoda. Predstavit će se aktualni sustav potpore malim i srednjim poduzetnicima i sustav potpore izvozu. U nastavi će sudjelovati poduzetnici, investitori, predstavnici državnih agencija i ministarstava.
Literatura:
 1. Poduzetništvo; R. H. Hisrich, M. P. Peters, D. A. Shepherd; Mate, Zagreb; 2011; ISBN: 978-007-321-0568
 2. Poduzetništvo u međunarodnoj ekonomiji; M. Grgić, V. Bilas, S. Franc; Sinergija, Zagreb; 2010; ISBN: 978-953-6895-41-0
1. semestar
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Automatika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Bežične komunikacijske tehnologije
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektroenergetika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektronika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektrotehnički sustavi i tehnologija
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Obradba informacija
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Računalno inženjerstvo
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Računarska znanost
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Telekomunikacije i informatika

3. semestar
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Automatika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Bežične komunikacijske tehnologije
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektroenergetika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektroničko i računalno inženjerstvo
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektronika
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Elektrotehnički sustavi i tehnologija
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Obradba informacija
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Računalno inženjerstvo
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Računarska znanost
Humanistički ili društveni predmeti - Redovni profil - Telekomunikacije i informatika
Termini konzultacija:

Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama

Opis predmeta

Predmet pokriva osnove poduzetništva i poslovanja na globalnom tržištu/izvoza za inženjere. Predmetom se potiče inovativno i kreativno razmišljanje studenata, te usmjerava na pokretanje vlastitih poslovnih projekata uz razumijevanje poduzetništva. Daje se pregled poduzetničkog procesa, prepoznavanja i analize poslovne prilike, te osnove poslovnog planiranja, pokretanja poslovne aktivnosti posebice vrste i izvori kapitala. Prezentiraju se posebnosti poslovanja u visokim tehnologijama. Poseban naglasak je na razumijevanju međunarodnih tržišta i izvoza visokotehnološkog proizvoda. Predstavit će se aktualni sustav potpore malim i srednjim poduzetnicima i sustav potpore izvozu. U nastavi će sudjelovati poduzetnici, investitori, predstavnici državnih agencija i ministarstava.

Opće kompetencije

Razumijevanje razlike poslovne ideje i poslovne prilike. Znanje o poduzetničkom procesu od analize poslovne prilike do financiranja novog poduzeća. Razumijevanje poslovanja u visokim tehnologijama na međunarodnom tržištu. Poznavanje ključnih elementa okruženja poduzetništva.

Ishodi učenja

 1. prepoznati razliku poslovne ideje i poslovne prilike
 2. primijeniti metodologiju za analizu poslovne prilike i zasnivanje poslovnog plana
 3. objasniti posebnosti financiranja pojedinih faza pokretanja i rasta poduzeća i opisati njihove izvore
 4. objasniti proces nastajanja proizvoda
 5. rezimirati posebnosti poslovanja u visokim tehnologijama na globalnom tržištu
 6. pripremiti i prezentirati analizu poslovne prilike

Oblici nastave

Predavanja

Dva sata predavanja tjedno kroz 15 tjedana nastave. Uz nastavnike, na predavanjima sudjeluju gosti.

Provjere znanja

Znanje se provjerava kontinuirano pisanim međuispitom i završim ispitom. Studenti koji ne zadovolje pristupaju ispitnom roku.

Konzultacije

Studenti imaju dogovoreni tjedni termin konzultacija.

Seminari

Studenti izrađuju projekt - analizu poslovne prilike zasnovanu na vlastitoj poslovnoj ideji. Rezultat projekta je pisano izvješće prema zadanoj metodologiji i prezentacija. Izrada seminara je obvezna za sve studente.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, poduzetnik, poduzetništvo.
 2. Analiza poslovne prilike.
 3. Ideja-proizvod, generički poslovni plan.
 4. Gostujuće predavanje - high-tech poduzetnik.
 5. Specifičnosti poslovanja u visokim tehnologijama.
 6. Internacionalizacija poslovanja i izvoz kao strategija. Poduzetnička aktivnost, poduzetnička infrastruktura i potpora izvozu u HR
 7. Gostujuće predavanje - poduzetnička klima, konkurentnost, globalizacija.
 8. Provjera znanja - pismeni međuispit.
 9. Financijski elementi poslovnog plana.
 10. Financiranje poslovnog pothvata.
 11. Gostujuće predavanje - rizični kapital, poslovni anđeli.
 12. Gostujuće predavanje - poslovna banka i start-up poduzetnik.
 13. Prezentacije studentskih radova.
 14. Prezentacije studentskih radova.
 15. Provjera znanja - pismeni završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

R. H. Hisrich, M. P. Peters, D. A. Shepherd (2011.), Poduzetništvo, Mate, Zagreb
M. Grgić, V. Bilas, S. Franc (2010.), Poduzetništvo u međunarodnoj ekonomiji, Sinergija, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 46420
  Zimski semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan