Pravo informacijskih tehnologija

Opis predmeta

Predmet pravo informacijskih tehnologija obuhvaća različite pravne aspekte korištenja IT-a u području osiguranja, iz perspektive hrvatskog prava i prava Europske unije. Predmetom se obuhvaća područje zaštite privatnosti i osobnih podataka, ugovornih odnosa u digitalnom okruženju uključujući uporabu blockchain-a i tzv. pametnih ugovora, pravna regulacija tehnologija za utvrđivanje vjerodostojnosti i identiteta u online okruženju (digitalni potpisi i certifikati) te osnove prava intelektualnog vlasništva.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Ian Lloyd (2017.), Information Technology Law, Oxford University Press
Dragičević et al. (2015.), Pravo informacijskih tehnologija,

Za studente

Izvedba

ID 209132
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik