Pravo informacijskih tehnologija

Opis predmeta

Predmet pravo informacijskih tehnologija obuhvaća različite pravne aspekte korištenja IT-a u području osiguranja, iz perspektive hrvatskog prava i prava Europske unije. Predmetom se obuhvaća područje zaštite privatnosti i osobnih podataka, ugovornih odnosa u digitalnom okruženju uključujući uporabu blockchain-a i tzv. pametnih ugovora, pravna regulacija tehnologija za utvrđivanje vjerodostojnosti i identiteta u online okruženju (digitalni potpisi i certifikati) te osnove prava intelektualnog vlasništva.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Ian Lloyd (2017.), Information Technology Law, Oxford University Press
Dragičević et al. (2015.), Pravo informacijskih tehnologija,

Izvedba

ID 209132
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik